Fundraising

Fundraising (z angličtiny "shromažďování zdrojů") je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.

Jelikož Ardea Břeclav (stejně jako celé Hnutí Brontosaurus) je nezisková organizace, skrze kterou mohou aktivní lidé sdílející podobné hodnoty realizovat své aktivity, tak i my se musíme snažit na tyto aktivity obstarat materiální nezbytnosti.

Níže si pak můžete přečíst jaké formy fundraisingu se snažíme využívat.

Naše donátory naleznete v sekci Sponzoři

Projektový fundraising

Od státních donátorů, nadační fondy. Získávání prostředků z projektů, které jsou vyhlášeny pro oblast přírody, životního prostředí, školství, mládeže a jiné.

Sponzorský fundraising

Individuální fundraising. Příspěvky jednotlivců, sympatizantů, dobrovolníků, členů a dalších. V případě zájmu o sponzorství formou finanční podpory vám rádi zašleme číslo našeho bankovního účtu.

Firemní fundraising

Zaměřeno na získávání prostředků od firem, kterým není osud okolní přírody lhostejný. Je také možné podporu provést formou akce pro zaměstnance (výsadba stromů, kopání tůní...), přednášky (sucho v krajině, bezobratlí, květena...), naučné výpravy a výlety v přírodě.

Ardea Břeclav, ardea.breclav@brontosaurus.cz, +420 739 370 492
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!